Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: Βούλγαρη 50, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54248
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310327733
Ιστοσελίδα: