Ελληνική Γυμναστική Ακαδημία Ζευς Συκεών

Κλάδος Επιχείρησης: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού  χαρακτήρα (1. διάθεση λυμάτων και  απορριμμάτων, υγιεινή και παρόμοιες  δραστηριότητες. 2. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές  και αθλητικές δραστηριότητες)
Διεύθυνση: Οδυσσέως και Αποστόλου Φωκά 60, Θεσσαλονίκη - T.K.: 56626
Τηλ. Επικοινωνίας: 6972988477
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ