ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κλάδος Επιχείρησης:  Κατασκευές 
Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10, Νομός Κοζάνης - T.K.: 50100
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310346086