ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης

Κλάδος Επιχείρησης: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα & Δασοκομία
Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 1, Νομός Θεσσαλονίκης - T.K.: 57001
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310471544
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ