ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, Θέρμη - T.K.: 57001
Τηλ. Επικοινωνίας: (+30)2310471110