ΕΛΑΙΩΝΕΣ

Κλάδος Επιχείρησης: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού  χαρακτήρα (1. διάθεση λυμάτων και  απορριμμάτων, υγιεινή και παρόμοιες  δραστηριότητες. 2. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές  και αθλητικές δραστηριότητες)
Περιγραφή: ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Διεύθυνση: ΤΣΙΜΙΣΚΗ 71, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54622
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310243383
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ