ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης: Εκδοτικές και εκτυπωτικές  δραστηριότητες
Διεύθυνση: ΔΑΝΑΪΔΩΝ 4, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54626
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310779247
Ιστοσελίδα: