ΕΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – LINK

Κλάδος Επιχείρησης: Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 
Περιγραφή: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΦΟΡΕΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διεύθυνση: Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 13, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54248
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310285861
Ιστοσελίδα: