Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη - T.K.: 57001
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310498459
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ