Δ.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: Πελοποννήσου 2, Κηφισιά - T.K.: 14564
Τηλ. Επικοινωνίας: 2106209929
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ