ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Περιγραφή: ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 63, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54623
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310274566
Ιστοσελίδα: