ΔΡΑΓΚΟΛΑΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΣ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΑΝΟΙΞΕΩΣ 30, Νομός Ημαθίας - T.K.: 59100
Τηλ. Επικοινωνίας: 2331070114