ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κλάδος Επιχείρησης: Υγεία και Κοινωνική μέριμνα
Διεύθυνση: ΔΡΥΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54500
Τηλ. Επικοινωνίας: 2394033010
Ιστοσελίδα: