ΔΕΛΤΑ ΠΙ ΑΒΕΤΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών  εξοπλισμού
Διεύθυνση: ΝΒ6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Σίνδος - T.K.: 57022
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310797227
Ιστοσελίδα: