ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Περιγραφή: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΛΟΛΟΓΙΚΑ
Διεύθυνση: ΡΟΖΟΥ 6, Θεσσαλία - T.K.: 38333
Τηλ. Επικοινωνίας: 2421021154