ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης: Παραγωγή βασικών μετάλλων και  κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο.Τ. 44 44, Θεσσαλονίκη - T.K.: 57022
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310797399
Ιστοσελίδα: