Γ.ΟΕ.Β. ΠΕΔΙΑΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ

Κλάδος Επιχείρησης: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού  χαρακτήρα (1. διάθεση λυμάτων και  απορριμμάτων, υγιεινή και παρόμοιες  δραστηριότητες. 2. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές  και αθλητικές δραστηριότητες)
Διεύθυνση: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43 ΤΚ 54627, - T.K.:
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310530745
ΕΣΠΑ