ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΟΜΗΡΟΥ 3, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54639
Τηλ. Επικοινωνίας: 2315006644