ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΑΒΑΚΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 28, Θέρμη - T.K.: 57001
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310466639