ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Περιγραφή: εταιρία πληροφορικής
Διεύθυνση: ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, Θεσσαλονίκη - T.K.: 57001
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310804150
Ιστοσελίδα: