ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ ΑΟΥΡΩΡΑ ΜΑΡΙΑ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 34, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54640
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310814871