ΓΕΩΡΜΑ Κ- ΓΕΩΡΜΑ Φ ΟΕ

Κλάδος Επιχείρησης:  Εκπαίδευση 
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 46-48, Πάτρα - T.K.: 26504
Τηλ. Επικοινωνίας: (+30)2610994661
Ιστοσελίδα: