ΓΕΝΚΑΤ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΕΛΠΕ, Ασπρόπυργος - T.K.:
Τηλ. Επικοινωνίας: 6979987189
ΕΣΠΑ