Β.ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54626
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310510361
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ