ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κλάδος Επιχείρησης: Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική  Κοινωνική ασφάλιση
Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54624
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310277733
Ιστοσελίδα: