Βερονίκη Μελετιάδου Ατομική εταιρεία λογιστικών παροχών

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: Θεμιστοκλή Σοφούλη 28, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54655
Τηλ. Επικοινωνίας: 2313002263
ΕΣΠΑ