ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΔΗΜ.ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ 3, Θεσσαλονίκη - T.K.: 55132
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310444053