Α.Σ.Ολυμπιάδα Λάρισας

Κλάδος Επιχείρησης: Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών  και άλλων υπηρεσιών κοινωνικού ή ατομικού  χαρακτήρα (1. διάθεση λυμάτων και  απορριμμάτων, υγιεινή και παρόμοιες  δραστηριότητες. 2. ψυχαγωγικές, πολιτιστικές  και αθλητικές δραστηριότητες)
Διεύθυνση: Τσοκάλου τέρμα, Λάρισα - T.K.: 41222
Τηλ. Επικοινωνίας: 2414003513
ΕΣΠΑ