Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31, Νομός Θεσσαλονίκης - T.K.: 56224
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310703400
Ιστοσελίδα: