ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΑΝ. ΤΡΙΤΣΗ 21, Θεσσαλονίκη - T.K.: 75001
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310233266
Ιστοσελίδα:
ΕΣΠΑ