ΑΡΣΙΣ

Κλάδος Επιχείρησης: Υγεία και Κοινωνική μέριμνα
Διεύθυνση: Πτολεμαίων 35, Θεσσαλονίκη - T.K.: 54630
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310526150
Ιστοσελίδα: