Ανώνυμη Εταιρία Έρευνας, Καινοτομίας & Ανάπτυξης Τηλεματικής Τεχνολογίας – VIDAVO A.E.

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, Νομός Θεσσαλονίκης - T.K.: 57001
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310474762
Ιστοσελίδα: