ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Τεχνική εταιρία
Περιγραφή: Εκτέλεση ιδιωτικών και Δημοσίων έργων (έργα οδοποιίας,υδραυλικά έργα,οικοδομικά έργα)
Διεύθυνση: Εμπορίου 5Α, Αλεξανδρούπολη - T.K.: 68132
Τηλ. Επικοινωνίας: 25510.37645
Email: Επικοινωνία με email
Ιστοσελίδα: