ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και  Καπνοβιομηχανία 
Διεύθυνση: 1ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΑΡΓΙΛΟΥ, Νομός Κοζάνης - T.K.: 50100
Τηλ. Επικοινωνίας: 2461042103
Ιστοσελίδα: