ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ2

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΣΠΑΡΤΗΣ 3, Νομός Κιλκίς - T.K.: 61100
Τηλ. Επικοινωνίας: 2341070073
ΕΣΠΑ