ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κλάδος Επιχείρησης: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα & Δασοκομία
Διεύθυνση: Α. ΤΡΙΤΣΗ 21Β, Θεσσαλονίκη - T.K.: 57001
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310804981-84
Ιστοσελίδα: