ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης:  Άλλο
Διεύθυνση: ΕΤΕΑΡΧΟΥ 33, Ρέθυμνο - T.K.: 74100
Τηλ. Επικοινωνίας: 2831040672