Οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού που παρέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες στους φοιτητές και αποφοίτους του ΑΠΘ σχετικά με τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές. Η παροχή πληροφόρησης πραγματοποιείται έπειτα από προκαθορισμένα ραντεβού σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που ορίζονται από τον ακαδημαϊκό σύμβουλο.

Οι φοιτητές και απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του θεσμού των ακαδημαϊκών συμβούλων μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη ΔΕΠ κάνοντας αναζήτηση στη λίστα:

Όνομα/Βαθμίδα Τμήμα/Τομέας Επικοινωνία Επιστημονικά Πεδία Πληροφόρηση για

Μακεδών Θωμάς

Γεωλογίας
Τεκτονικής Ιστορικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

Τρίτη-Τετάρτη 10:00 -13:00 Πέμπτη - Παρασκευή 12:00-13:00
2310998529
thomas@geo.auth.gr

Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Προοπτική απασχόλησης στον κλάδο

Δεκούλου Παρασκευή
Επίκουρος Καθηγητής

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Οργάνωση & Διοίκηση Επικοινωνιακών Οργανισμών

Δευτέρα, Τρίτη & Παρασκευή 13.00-15.00
2310992075
dekoulou@jour.auth.gr

Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό Προοπτική απασχόλησης στον κλάδο

Καταρτζή Ερμιόνη
Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Δευτέρα 11.30 - 13.00 & Τετάρτη 13.30 - 15.00
2310991032 & 6946793443
noni@phed-sr.auth.gr

Προοπτική απασχόλησης στον κλάδο

Λυκίδης Χαράλαμπος
Επίκουρος Καθηγητής

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προιόντων, Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου

Κατόπιν συνεννόησης, http://wood-technology.web.auth.gr
2310992742
clykidis@for.auth.gr

Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό Προοπτική απασχόλησης στον κλάδο

Μπόμπορη Δήμητρα
Καθηγητής

Βιολογίας
Ζωολογίας

Τρίτη 10.00-12.00
2310998334
bobori@bio.auth.gr

Προπτυχιακές Σπουδές Υποστήριξη Πρόσβασης στις Σπουδές φοιτητών που αντιμετωπίζουν ιδιαιτερότητες, δυσκολίες ή εμπόδια στις σπουδές τους.

Κοϊδου Ειρήνη
Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

Τρίτη και Πέμπτη 13:00-15:00
2310991063/6945430757
rkoidou@phed-sr.auth.gr

Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό Προοπτική απασχόλησης στον κλάδο

Εξηντάρη Μαρία
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιατρικής
ΦΦΒΕΠΙ

Εργάσιμες ημέρες, ώρες 10.00-14.00
2310999031, 2310999169, 6974712946
mexidari@auth.gr

Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Προοπτική απασχόλησης στον κλάδο Διασύνδεση μεταξύ άμεσα ή έμμεσα συναφών κλάδων

Βαρσακέλης Νικόλαος
Καθηγητής

Οικονομικών Επιστημών
Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Κάθε πρωί μέχρι τις 4μμ
2310996425
barsak@econ.auth.gr

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό Προοπτική απασχόλησης στον κλάδο

Λαζαρίδης Γεώργιος

Γεωλογίας
Τομέας Τεκτονικής, Ιστορικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

καθημερινά κατόπιν ραντεβού
geolaz@geo.auth.gr

Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό Προοπτική απασχόλησης στον κλάδο

Γεωργοπούλου Ελένη
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τετάρτη 11.00-12.00
2310 997816
elgeorg@del.auth.gr

Προπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στο εξωτερικό Προοπτική απασχόλησης στον κλάδο

ΕΣΠΑ